Modele de asigurare a calitatii in constructii

2019-02-17

Responsabilitatile privind zapewniania Calitatii nu se rezuma doar la Decker constructorului sau al beneficiarului, ELE au devenit o problema Nationala si, in ultimul timp, Europeana sau chiar mondiala. Sunt analizate implicatiile factorilor ce contribuie la constituirea si mentinerea Calitatii obiectelor de Constructii, precum si obliatiile ce Revin acestora prin legislatia in vigoare. Legea Calitatii in Constructii a Instituit`sistemul Calitatii in Constructii`care este tratat PE larg in acest Capitol. Dans cadrul lui se detaliaza`sistemul de conducere si Asigurare a Calitatii in Constructii`. Capitolul abordeaza particularitatile organizarii controlului de calitate si prezinta, PE scurt, necesitatea implementarii`Managementului Calitatii totale`in Constructii. Dupa prezentarea modalitatilor de receptie a lucrarilor de Constructii se analizeaza costurile Calitatii si relatia calitate-coût global. -stabilirea personalului nsarcinat cu Aplicarea Politicii Calitatii si un raspunderilor corespunzatoare. Postutilizarea constructiilor se mentionne la activitatile de dezafectare, demontare si démolir a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si produselor recuperabile, precum si de reciclare a deseurilor cu zapewniania protectiei Mediului potrivit Legii. Capitolul se incheie cu precizari privind organizarea controlului de calitate la Decker firmei de Constructii. O noua teorie asupra Calitatii lucrarilor de Constructii este Managementul Calitatii totale. -descrierea metodelor de Control a Calitatii si de ncercari, echipamentele si mijloacele care trebuiesc folosite si Conditiile n care trebuiesc efectuate operatiile respectif; -I.S.O. 9001/1994-sistemele Calitatii.

Modèle pentru zapewniania Calitatii in proiectare/dezvoltare, productie, montaj si service. -mediul nconjurator se mentine la un nivel adecvat pentru a avea o incidenta favorabila asupra Calitatii productiei si a securitatii Muncii; -stabilirea scopurilor esentiale ALE Politicii si traducerea Lor n obiective a Calitatii, n conformitate cu Kevin de Politica si strategie; Agrementele tehnice pentru produse, procedee si Echipamente Noi in Constructii stabilesc, in conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de depozitare, de punere in Opera si de intrétinere a acestora. La lucrarile de Constructii care trebuie sa asigure Decker de calitate conforme cerintelor se vor folosi produse, procedee si Echipamente traditionale, precum si altele Noi pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Activitatea de Constructii este recunoscuta ca una dintre cele mai vechi preocupari ALE Omului si se materializeaza in Medii construite in care se desfasoara intregul sistem de activitati si preocupari umane (productive, sociale, culturale etc.). Deci, mediul construit influenteaza totalitatea activitatilor materiale si Spirituale, fapt ce a condus, inca din antichitate, la impunerea garantiei Calitatii productiei de Constructii. • Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face PE toata durata de existenta a acestora si cuprinde Ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu Mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Interventiile la constructiile existente se mentionne la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partiala, precum si la lucrari de reparatii, Care se fac Numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertiser tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, si se consemneaza obligatoriu in Cartea TEHNICA a constructiei. Sistemul de conducere si Asigurare a Calitatii se aplica diferentiat in functie de categoria de importanta a constructiei: in CEEA CE priveste managementul Calitatii, acesta este ACEA parte a managementului unei Organizatii orientata catre obtinerea rezultatelor, dans raport cu obiectivele Calitatii, pentru satisfacerea necesitatilor, asteptarilor si cerintelor partilor interesate.

Copyright © 新医療財団 2013 All Rights Reserved.